เครื่องจักรใหม่ของ SME การอัพเกรดเทคโนโลยีสู่การผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหาร “ฝีมือคนไทย”

by Darrell Miller
71 views
1.เครื่องจักรใหม่

ภาพรวมของตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยในปี 2566 ยังคงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่มั่นคงของอุตสาหกรรมนี้ โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 410,000 ล้านบาท โดยมีจำนวนร้านที่เปิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 13.6% หรือประมาณกว่า 100,000 ร้าน

โดยที่ร้านอาหารเช้า ร้านอาหารจีน และร้านสุกี้ยากี้ แบบชาบูเป็นที่เพิ่มมากที่สุดในประเทศไทย ยังมีความท้าทายมากมายที่ต้องเผชิญหน้า เช่น การแข่งขันที่รุนแรงในทุกๆ กลุ่มลูกค้าและระดับราคา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และปัญหาเกี่ยวกับความขาดแคลนแรงงาน ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรและการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ทำให้ระยะเวลาในการกลับทุนยาวนานขึ้นด้วย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังรายงานว่า สถานการณ์สินค้าสุกรและแนวโน้มในปี 2566 โดยประมาณว่า การผลิตเนื้อสุกรของโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 110.98 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีปริมาณ 109.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.03 เนื่องจากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ ได้ฟื้นตัวจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรค ASF และสามารถขยายการผลิตได้เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยยังได้รับการขยายตัวเพิ่มเติม โดยการพัฒนากระบวนการแปรรูปอาหารเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลทำให้ธุรกิจอาหารแปรรูปมีการเติบโตและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ คุณภาพที่ดี และสุขอนามัย

ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน บทความนี้จึงขอเชิญเจ้าของธุรกิจผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับโรงงานชำแหละและตัดแต่งเนื้อสุกร ที่ได้พัฒนาและต่อยอดสู่อีกหนึ่งธุรกิจ คือผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในโรงงานแปรรูปอาหาร ผู้บริหารที่กล่าวถึงคือ คุณศิโรตม์ นุกูลธรรม กรรมการบริษัทโอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด เขาได้เปิดเผยว่าบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดยเริ่มต้นด้วยธุรกิจผลิตเครื่องจักรโรงงานชำแหละและตัดแต่งเนื้อสุกร ซึ่งเป็นการแปรรูปพื้นฐานของธุรกิจ หลังจากการดำเนินธุรกิจไปด้วยความสำเร็จ เขาเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจอีก จึงเริ่มผลิต เครื่องจักรสำหรับแปรรูปอาหาร ซึ่งมีส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ไส้กรอก กุนเชียง หมูยอ แหนม ฯลฯ และจำหน่ายให้กับโรงงานสุกร โดยบริษัทมีการจดทะเบียนใหม่ในนาม บริษัททะเลเทคโนโลยี่ จำกัด เน้นการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังวางเป้าหมายที่จะลดการนำเข้าของผู้ประกอบการที่มักจะนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยการผลิตเครื่องจักรฝีมือคนไทยด้วย

2.เครื่องจักรใหม่

จาก SME ผู้ผลิตเครื่องจักรโรงชำแหละสุกร สู่ผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหาร ฝืมือคนไทย

คุณศิโรตม์ กล่าวว่า ความท้าทายของการบริหาร บริษัท ทะเลเทคโนโลยี่ จำกัด ต่างจาก บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด เพราะเครื่องจักรแปรรูปต้องมีความแม่นยำ ทนทาน สามารถปรับแต่งเพื่อการใช้งานที่หลากหลายได้ หากจะเข้ามาในธุรกิจนี้ เราต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันค่อนข้างสูง เพราะผู้ผลิตฝั่งยุโรปมีการพัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่นั่นถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย และต้องไปให้ถึง

การเริ่มต้นด้วยการศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรจากต่างประเทศเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในเชิงเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจการแปรรูปอาหาร เราต้องพร้อมทั้งด้านการออกแบบ การผลิต และการให้บริการหลังการขาย โดยมี บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัดเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรบางชิ้นเราไม่เคยรู้จักมาก่อน หรือบางชิ้นก็ไม่มีขายในประเทศ ซึ่งนั่นเป็นที่มาของความท้าทายที่เราต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรอีกมาก โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรที่สามารถออกแบบและพัฒนาได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ นี่เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ไม่ง่ายเลย ต่อมาคุณศิโรตม์ อธิบายถึงการแบ่งส่วนการทำงานของเครื่องจักรโดยมีส่วนประกอบที่เป็น Mechanic ที่เราสามารถผลิตเองได้ 100% และส่วนที่เป็น Controller ประกอบด้วย Hardware ที่ต้องนำเข้ามา แต่ส่วน Software เราสามารถพัฒนาเองได้ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาต่อยอดได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เราภูมิใจ

อุปสรรคที่สำคัญของบริษัทเทคโนโลยีในไทยคือการสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ไทย ซึ่งเราต้องหาวิธีสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าเชื่อถือและไว้วางใจ เราจึงผลิตเครื่องจักรให้ดีที่สุดและนำไปทดลองใช้จนเกิดความมั่นใจ และให้ลูกค้ามีโอกาสทดสอบการใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง แต่เรามองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แสดงถึงการวางกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่รู้จักของสินค้า

ทั้งนี้ การสื่อสารกับลูกค้าเป็นส่วนสำคัญโดยการบอกว่าเราไม่ได้นำเครื่องจักรนี้มาขายเพราะมาจากไทย แต่เราจะนำเสนอมุมมองที่ดีที่สุดในการผลิตเครื่องจักร และมีคุณภาพเทียบเท่าเครื่องจักรนำเข้า เพื่อให้ลูกค้าได้ลองใช้งานและเปิดใจ หากลูกค้าตัดสินใจซื้อเครื่องจากเรา รายได้ที่ได้จากการขายจะถูกนำไปพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ การพัฒนาเครื่องจักรต่อไปเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะทำ

ในการพัฒนาเครื่องจักร เราเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาได้ดีกว่าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ด้วยคอนเซ็ปต์และมุมมองที่แตกต่าง สำหรับบริษัททะเลเทคโนโลยี่ จำกัดเรามุ่งมั่นที่จะนำกลับมาแก้ไขหรือพัฒนาต่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำให้เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าเครื่องจักรจากยุโรป นอกจากนี้ เครื่องจักรที่ผลิตขึ้นยังสามารถตอบสนองความต้องการและทำงานได้มากกว่าเครื่องจักรจากต่างประเทศ สินค้าอย่าง กุนเชียง ที่เป็นของไทยจะสามารถเข้าใจได้ดีขึ้น และเรารู้จักคุณภาพของสินค้านั้นๆ ทำให้เรามีความเชื่อมั่นและประสบความสำเร็จได้มากขึ้นในการทำธุรกิจแปรรูปอาหารในระดับประเทศและต่างประเทศด้วย

3.เครื่องจักรใหม่

เป้าหมาย คือ วิ่งให้ทัน เล็งเป้าคู่แข่งเบอร์ต้นของโลก

ในโลกที่การแข่งขันอย่างไม่หยุดนิ่ง ความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ไม่อาจหมายถึงได้เสียงไม่สำคัญ เราเรียกว่า วิ่งให้ทัน โดยการเล็งเป้าหมายที่เหมาะสมในการแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลก เรามุ่งมั่นในการพัฒนาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้อย่างเต็มที่

โดยเฉพาะทีมงาน R&D ของเราที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยี เราเชื่อว่าการพัฒนาที่ต่อเนื่องจะทำให้เราเป็นผู้นำในการให้บริการและการผลิตในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นที่จะอัพเดทผลิตภัณฑ์ของเราให้ตรงกับความก้าวหน้าของยุคสมัย ทำให้เรามั่นใจว่าเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการและมีความแม่นยำสูงในการใช้งานได้

สำหรับธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์ บริษัททะเลเทคโนโลยี่ จำกัด มีเครื่องจักรที่รองรับการผลิตมากกว่า 70% เรามีเป้าหมายจะออกเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆ ในทุกปี ก้าวต่อไปของเรา คือการไปให้ถึงการผลิตเครื่องจักรที่ครอบคลุมการผลิตครบทั้ง 100% 

เรามุ่งหวังที่จะให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า SME และระดับกลาง โดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในการใช้งานเครื่องจักรที่คุ้นเคยและต้องการเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรของเรา ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ เราเชื่อว่าการให้บริการที่ดีและราคาที่เหมาะสมจะทำให้เราเป็นที่นิยมในตลาด มุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้เครื่องจักร โดยการให้เครื่องจักรที่สามารถลดการใช้แรงงานคนได้ เช่น การใช้เครื่องจักรในการผลิตอาหาร ทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต ให้คำแนะนำและบริการต่างๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างธุรกิจของลูกค้า เช่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการให้บริการออนไลน์เพื่อความสะดวกของลูกค้า

มุ่งหวังที่จะใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อเชื่อมต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการใช้งานของเครื่องจักร จะเป็นผู้นำในการพัฒนาและการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องจักร โดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการใช้งานของเครื่องจักร

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.bangkokbanksme.com/en/23-9focus-expanding-into-a-manufacturer-of-food-processing-machinery

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านการทำงานให้เกิดความปลอดภัย เน้นในการนำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมทุกแง่มุมและอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by viralebookexplosion