ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบอนาล็อก การเข้าใจกับเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันเหตุเพลิงไหม้

by Darrell Miller
38 views
1.ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบอนาล็อก

ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้แบบอะนาล็อก คือ หนึ่งในระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อระบุและแจ้งเตือนเหตุการณ์ไฟไหม้ในอาคาร

ระบบนี้มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างละเอียด และสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะและสภาพแวดล้อมในสถานที่เกิดเหตุได้โดยเฉพาะ คำว่าอนาล็อกหมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์และตรวจสอบระดับต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม ทำให้ระบบสามารถตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้มากยิ่งขึ้น

ส่วนประกอบของระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบอนาล็อก ได้แก่

1. แผงควบคุม

2. แผงควบคุมเปรียบเสมือนสมองของระบบ

แผงควบคุมเปรียบเสมือนสมองของระบบ ซึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ รวมถึงการรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับ ประมวลผลข้อมูล และเปิดสัญญาณเตือนตามการตั้งค่าโปรแกรม แผงควบคุมยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบได้ กำหนดค่าโปรแกรม และเรียกดูสถานะและการแจ้งเตือนของระบบได้ด้วย

2. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ

อุปกรณ์เหล่านี้มีหน้าที่ตรวจจับเงื่อนไขหรือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับไฟและเริ่มต้นการแจ้งเตือน เช่น เครื่องตรวจจับควันแบบระบุตำแหน่งได้แบบอนาล็อก ที่สามารถตรวจจับอนุภาคควันในอากาศและส่งข้อมูลรายละเอียดไปยังแผงควบคุม เครื่องตรวจจับความร้อนที่สามารถแจ้งเตือนระดับความร้อนที่ผิดปกติได้ เป็นต้น

3. อุปกรณ์แจ้งเตือน

อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อแจ้งเตือนผู้อยู่ในอาคารในกรณีเกิดเพลิงไหม้ เช่น แตรและไซเรนที่สร้างเสียงดังเพื่อแจ้งเตือน แฟลชที่ให้การแจ้งเตือนผ่านแสงแฟลช ระบบการอพยพด้วยเสียงที่ส่งข้อความเสียงเพื่อนำทางผู้คนในกรณีการอพยพ เป็นต้น

4. โมดูลอินเทอร์เฟซ

3.โมดูลอินเทอร์เฟซ

โมดูลนี้ช่วยให้ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้สามารถประสานงานและสื่อสารกับระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ในอาคาร เช่น ระบบ HVAC (ระบบควบคุมอากาศ) ลิฟต์ และระบบประตู เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. โมดูลป้องกันการลัดวงจร

โมดูลนี้มีหน้าที่ป้องกันระบบโดยการแยกส่วนของสายไฟที่มีการลัดวงจร นั่นเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนอื่นๆ ของระบบยังคงทำงานได้ตามปกติ

6. แหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟให้กับส่วนประกอบของระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ และมักมีแหล่งพลังงานสำรองเช่น แบตเตอรี่ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะทำงานได้ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ

7. อุปกรณ์สื่อสาร

อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้กับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์ตรวจสอบหรือหน่วยเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้มีการตอบสนองที่รวดเร็วในกรณีที่มีการเกิดเหตุ

8. Annunciator Panel

4. Annunciator Panel

แผงนี้แสดงภาพกราฟิกแผนผังของอาคารและแสดงสถานะของอุปกรณ์ในระบบ ทำให้สามารถระบุตำแหน่งของสัญญาณเตือนได้อย่างรวดเร็ว

9. End-of-Line Resistors

อุปกรณ์ที่วางไว้ที่ส่วนท้ายของลูปวงจรเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟและตรวจจับวงจรเปิดที่อาจจะเกิดขึ้น

10. โมดูลอินพุต/เอาท์พุต

โมดูลนี้ทำให้ระบบสามารถรับอินพุตหรือเอาท์พุตควบคุม เช่น รีเลย์หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการบูรณาการและควบคุมของระบบ

11. อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดที่ใช้ในท่อระบายอากาศ (Duct Smoke Detector)

อุปกรณ์นี้วางไว้ในท่อระบายอากาศเพื่อตรวจจับควันหรือไฟภายในท่อ และสามารถกระตุ้นการตอบสนองที่กำหนด เช่น การปิดระบบระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของควันหรือไฟ

5.ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบอนาล็อกเป็นระบบที่มีความฉลาดและปรับตัวตามสภาพแวดล้อม

ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบอนาล็อกเป็นระบบที่มีความฉลาดและปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยในอาคาร การรู้จักและเข้าใจเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อการป้องกันและการรับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้ในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านการทำงานให้เกิดความปลอดภัย เน้นในการนำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมทุกแง่มุมและอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by viralebookexplosion