ทำงานโรยตัวอย่างปลอดภัยโดยการฝึกอบรมการทำงานโรยตัว

การโรยตัวทำงานนั้นปัจจุบันทีความนิยมอย่างมากเพราะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเกิดความคล่องตัวในการทำงานสามารถที่จะวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การโรยตัวทำงานนั้นเป็นงานที่มีความเสี่ยงอันตรายผู้ที่ทำงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการทำงานโรยตัวและเทคนิคต่างๆที่สำคัญไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตได้ การโรยตัวทำงานมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามากำหนดเป็นพื้นฐานว่าจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์อย่างไรบ้าง และ มีวิธีการทำงานอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยเช่นมาตรฐาน irata เป็นต้น หลักสูตรฝึกอบรมโรยตัว : ทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก (โรยตัวเช็ดกระจก) At Height with Rope System (Cleaning Roof work) หลักการและเหตุผล การตกจากที่สูงถือเป็นอันดับต้นของการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการป้องกันการตกจากที่สูงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงนั้นๆ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ แนวทางการจัดการ การปฏิบัติ ข้อควรระวัง วิธีการตรวจสอบและบำรุงรักษา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน รวมไปถึงกรณีศึกษาของอุบัติเหตุจากการตกที่สูง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมทราบกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง เพื่อให้ทราบถึงปัญหา… Read more
จป ออนไลน์

จป มีกี่ระดับเริ่มต้นอบรม จป ออนไลน์ต้องทำสิ่งใดก่อนได้บ้าง

หลายๆ ท่าน เมื่อทำงานไปได้สักระยะ แล้ว เกิดเปลี่ยนความคิด บางคนก็อยากทำงานในสาย จป แต่น่าเสียดาย ที่ไม่ได้เรียนจบด้านนี้มา และเกิดคำถามว่า ถ้าไม่ได้เรียนจบ จป โดยตรง สามารถเป็น จป. ได้หรือไม่ … วันนี้เรามีคำตอบ มาตอบกันให้หายคาใจค่ะ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือจป. มีความสำคัญต่อการประกอบกิจการหลายชนิด เพราะต้องดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในสถานประกอบการให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้กิจการต่างๆต้องมีจป ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่เรียนจบแล้วมาเป็นจป ได้เลย แต่อาชีพนี้ก็ยังค่อนข้างขาดแคลน สำหรับใครที่สนใจอยากประกอบอาชีพนี้แต่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับหรือหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการมา สามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากด้วยการอบรม จป ออนไลน์ แต่จป มีกี่ประเภท ประเภทไหนบ้างที่สามารถอบรมก็เป็นจป.ได้ มาดูกัน ประเภทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย… Read more